วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คำขวัญจังหวัดนครสวรรค์

แผนที่จังหวัดนครสวรรค์

ต้นไม้ประจำจังหวัด ชื่อพรรณไม้ เสลา ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia loudonii
คำขวัญจังหวัดนครสวรรค์
เมืองสี่แคว
แห่มังกร
พักผ่อนบึงบอระเพ็ด
ปลารสเด็ดปากน้ำโพ