วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี

ประเพณีเป็นสง่า

บุปผชาติล้วนงานตา

นามล้ำค่า นครพิงค์

ประวัติ
นพบุรี ศรีนครพิงค์ หรือ เวียงพิงค์ ของพ่อขุนเม็งรายมหาราชในอดีต หรือเชียงใหม่ในวันนี้ คือ เมืองที่เปรียบประดุจดังกุหลาบงามของแผ่นดินลานนาไทย เป็นเมืองที่นับว่าใหญ่เป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร และมีความสำคัญที่สุดของภาคเหนือ เป็นเมืองที่รวมเอาศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรม ดั้งเดิมของล้านนาไทยเข้าไว้


สถานที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา โทร 219291
ที่ว่าการอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส โทร 221016เ
ทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วิชยานนท์ โทร 252481-2
ศูนย์ข่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.ไปรษณีย์ โทร 252557
สภอ.เมืองเชียงใหม่ ถ.ราชดำเนิน โทร 276044
ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ถ.เชียงใหม่-ลำพูน โทร. 248130 โทรสาร 248974
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร 270222
ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร 277510, 201756
ศุลกากรเชียงใหม่ ถ.สนามบิน โทร 277695
บริษัทการบินไทย ถ.พระปกเกล้า โทร 211044-7
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถ.สุเทพ โทร 221122
สถานีขนส่งอาเขต ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง โทร 242664
สถานีรถไฟ ถ.เจริญเมือง โทร 242094, 244795
สวนสัตว์เชียงใหม่ ถ.หัวยแก้ว โทร 221179
สถาบันวิจัยชาวเขา ถ.ห้วยแก้ว โทร 221933
มูลนิธิโครงการหลวง ถ.สุเทพ โทร 278204

2 ความคิดเห็น:

onlinemoneyusd.ws กล่าวว่า...

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่

http://www.buddyinthailand.com/Province/Chiang-Mai-Province.html

อาทิตยา นาคมรคา กล่าวว่า...

เขียนผิดอ่ะ