วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คำขวัญจังหวัดชลบุรี


คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี

ทะเลงาม

ข้าวหลามอร่อย

อ้อยหวาน

จักสานดี

ประเพณีวิ่งควาย


หลายคนคงจะคุ้นๆ ว่านี่เป็นคำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า "เมืองชล"

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน

เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา

รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญ

ทั้งนี้ เมืองชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร

มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ

คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง

อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอเกาะสีชัง

และอำเภอเกาะจันทร์ สำหรับ พัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการบริหารปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ

เรียกว่า เมืองพัทยา โดยแยกออกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1 ความคิดเห็น:

ด.ญ.เจนจิรา วรินทร์ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ